Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Voorstel tot het vaststellen van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2017
  6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ereburgerschap en de legpenning van de gemeente Heemskerk
  7. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en de begroting 2010-2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
  8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  9. Rondvraag en sluiting
Terug