Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie gegevensbescherming/ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes integriteit raadsleden Heemskerk 2017 en de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Heemskerk 2017
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Nota burgerparticipatie 2017 en de Verordening burgerparticipatie 2017
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder
 10. Verslag van de openbare vergadering van de commissie ABV van 19 september 2017
 11. Rondvraag en sluiting
Terug