Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 7. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 8. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 9. 2018/071 Ontwikkelingen woningbouw en openbare ruimte Fysiek Domein
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 14 juni 2018
 12. Rondvraag en sluiting
 13. Voorstel tot het vaststellen van de verkoopvoorwaarden Anthonie Verherentstraat 1
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 7. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 8. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 9. 2018/071 Ontwikkelingen woningbouw en openbare ruimte Fysiek Domein
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 14 juni 2018
 12. Rondvraag en sluiting
 13. Voorstel tot het vaststellen van de verkoopvoorwaarden Anthonie Verherentstraat 1
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 7. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 8. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 9. 2018/071 Ontwikkelingen woningbouw en openbare ruimte Fysiek Domein
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 14 juni 2018
 12. Rondvraag en sluiting
 13. Voorstel tot het vaststellen van de verkoopvoorwaarden Anthonie Verherentstraat 1
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 7. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 8. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 9. 2018/071 Ontwikkelingen woningbouw en openbare ruimte Fysiek Domein
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 14 juni 2018
 12. Rondvraag en sluiting
 13. Voorstel tot het vaststellen van de verkoopvoorwaarden Anthonie Verherentstraat 1
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 7. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 8. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 9. 2018/071 Ontwikkelingen woningbouw en openbare ruimte Fysiek Domein
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 14 juni 2018
 12. Rondvraag en sluiting
 13. Voorstel tot het vaststellen van de verkoopvoorwaarden Anthonie Verherentstraat 1
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 7. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 8. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 9. 2018/071 Ontwikkelingen woningbouw en openbare ruimte Fysiek Domein
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 14 juni 2018
 12. Rondvraag en sluiting
 13. Voorstel tot het vaststellen van de verkoopvoorwaarden Anthonie Verherentstraat 1
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.