Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2017
 6. Voorstel tot het vervangen van 48 laanbomen langs de oprijlaan van landgoed Marquette
 7. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met begroting 2019 gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 8. Voorstel tot het Opstellen Landschapsplan Heemskerk-alternatief Verbinding A8-A9
 9. ODijmond: Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 10. AIJZ: Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met begroting 2019 gemeenschappelijk regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 17 mei 2018
 13. Rondvraag en sluiting
Terug