Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 9. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 10. Presentatie economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ door de programmamanager ESIJ, mevrouw I. de Vries
 11. Memo over het jaarverslag 2016 over de Economische Samenwerking IJmond i.c.m. Memo jaarplan 2017 Economische samenwerking IJmond
 12. De status van de ruimtelijke projecten tot en met het tweede kwartaal 2017
 13. Mededelingen van de portefeuillehouders
 14. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 21 september 2017
 15. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 9. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 10. Presentatie economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ door de programmamanager ESIJ, mevrouw I. de Vries
 11. Memo over het jaarverslag 2016 over de Economische Samenwerking IJmond i.c.m. Memo jaarplan 2017 Economische samenwerking IJmond
 12. De status van de ruimtelijke projecten tot en met het tweede kwartaal 2017
 13. Mededelingen van de portefeuillehouders
 14. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 21 september 2017
 15. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 9. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 10. Presentatie economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ door de programmamanager ESIJ, mevrouw I. de Vries
 11. Memo over het jaarverslag 2016 over de Economische Samenwerking IJmond i.c.m. Memo jaarplan 2017 Economische samenwerking IJmond
 12. De status van de ruimtelijke projecten tot en met het tweede kwartaal 2017
 13. Mededelingen van de portefeuillehouders
 14. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 21 september 2017
 15. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 9. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 10. Presentatie economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ door de programmamanager ESIJ, mevrouw I. de Vries
 11. Memo over het jaarverslag 2016 over de Economische Samenwerking IJmond i.c.m. Memo jaarplan 2017 Economische samenwerking IJmond
 12. De status van de ruimtelijke projecten tot en met het tweede kwartaal 2017
 13. Mededelingen van de portefeuillehouders
 14. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 21 september 2017
 15. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 9. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 10. Presentatie economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ door de programmamanager ESIJ, mevrouw I. de Vries
 11. Memo over het jaarverslag 2016 over de Economische Samenwerking IJmond i.c.m. Memo jaarplan 2017 Economische samenwerking IJmond
 12. De status van de ruimtelijke projecten tot en met het tweede kwartaal 2017
 13. Mededelingen van de portefeuillehouders
 14. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 21 september 2017
 15. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 9. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 10. Presentatie economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ door de programmamanager ESIJ, mevrouw I. de Vries
 11. Memo over het jaarverslag 2016 over de Economische Samenwerking IJmond i.c.m. Memo jaarplan 2017 Economische samenwerking IJmond
 12. De status van de ruimtelijke projecten tot en met het tweede kwartaal 2017
 13. Mededelingen van de portefeuillehouders
 14. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 21 september 2017
 15. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.