Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Rapport Rekenkamercommissie titel ‘Onderzoek overhead gemeente Heemskerk
 6. Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Debora Bakelaan en omgeving met WOONopMAAT
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Trompet Heemskerk 2018 - 2022
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2018 (BIZ periode 2017 - 2021)
 9. Voorstel tot het verbeteren van de verkeersveiligheid rotondes
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2018
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2018
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2018
 19. Tussenrapportage verkoop Kerklaan 1 (doorgeleid door D66)
 20. Ongerustheid bewoners rondom Simon van Haerlemstraat inzake heiwerkzaamheden Bouwplan (doorgeleid door GroenLinks)
 21. Zienswijze ODIN '59 verhuizing naar Tolhek (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 22. Mededelingen van de portefeuillehouders
 23. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 16 november 2017
 24. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Rapport Rekenkamercommissie titel ‘Onderzoek overhead gemeente Heemskerk
 6. Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Debora Bakelaan en omgeving met WOONopMAAT
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Trompet Heemskerk 2018 - 2022
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2018 (BIZ periode 2017 - 2021)
 9. Voorstel tot het verbeteren van de verkeersveiligheid rotondes
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2018
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2018
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2018
 19. Tussenrapportage verkoop Kerklaan 1 (doorgeleid door D66)
 20. Ongerustheid bewoners rondom Simon van Haerlemstraat inzake heiwerkzaamheden Bouwplan (doorgeleid door GroenLinks)
 21. Zienswijze ODIN '59 verhuizing naar Tolhek (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 22. Mededelingen van de portefeuillehouders
 23. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 16 november 2017
 24. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Rapport Rekenkamercommissie titel ‘Onderzoek overhead gemeente Heemskerk
 6. Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Debora Bakelaan en omgeving met WOONopMAAT
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Trompet Heemskerk 2018 - 2022
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2018 (BIZ periode 2017 - 2021)
 9. Voorstel tot het verbeteren van de verkeersveiligheid rotondes
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2018
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2018
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2018
 19. Tussenrapportage verkoop Kerklaan 1 (doorgeleid door D66)
 20. Ongerustheid bewoners rondom Simon van Haerlemstraat inzake heiwerkzaamheden Bouwplan (doorgeleid door GroenLinks)
 21. Zienswijze ODIN '59 verhuizing naar Tolhek (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 22. Mededelingen van de portefeuillehouders
 23. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 16 november 2017
 24. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Rapport Rekenkamercommissie titel ‘Onderzoek overhead gemeente Heemskerk
 6. Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Debora Bakelaan en omgeving met WOONopMAAT
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Trompet Heemskerk 2018 - 2022
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2018 (BIZ periode 2017 - 2021)
 9. Voorstel tot het verbeteren van de verkeersveiligheid rotondes
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2018
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2018
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2018
 19. Tussenrapportage verkoop Kerklaan 1 (doorgeleid door D66)
 20. Ongerustheid bewoners rondom Simon van Haerlemstraat inzake heiwerkzaamheden Bouwplan (doorgeleid door GroenLinks)
 21. Zienswijze ODIN '59 verhuizing naar Tolhek (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 22. Mededelingen van de portefeuillehouders
 23. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 16 november 2017
 24. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Rapport Rekenkamercommissie titel ‘Onderzoek overhead gemeente Heemskerk
 6. Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Debora Bakelaan en omgeving met WOONopMAAT
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Trompet Heemskerk 2018 - 2022
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2018 (BIZ periode 2017 - 2021)
 9. Voorstel tot het verbeteren van de verkeersveiligheid rotondes
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2018
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2018
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2018
 19. Tussenrapportage verkoop Kerklaan 1 (doorgeleid door D66)
 20. Ongerustheid bewoners rondom Simon van Haerlemstraat inzake heiwerkzaamheden Bouwplan (doorgeleid door GroenLinks)
 21. Zienswijze ODIN '59 verhuizing naar Tolhek (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 22. Mededelingen van de portefeuillehouders
 23. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 16 november 2017
 24. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen
 5. Rapport Rekenkamercommissie titel ‘Onderzoek overhead gemeente Heemskerk
 6. Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Debora Bakelaan en omgeving met WOONopMAAT
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Trompet Heemskerk 2018 - 2022
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2018 (BIZ periode 2017 - 2021)
 9. Voorstel tot het verbeteren van de verkeersveiligheid rotondes
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2018
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2018
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2018
 19. Tussenrapportage verkoop Kerklaan 1 (doorgeleid door D66)
 20. Ongerustheid bewoners rondom Simon van Haerlemstraat inzake heiwerkzaamheden Bouwplan (doorgeleid door GroenLinks)
 21. Zienswijze ODIN '59 verhuizing naar Tolhek (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 22. Mededelingen van de portefeuillehouders
 23. Verslag van de openbare vergadering van de commissie FFE van 16 november 2017
 24. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.