Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie Integraal Huisvestingsplan
 6. Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 7. Voorstel tot extra financiering Veilig Thuis Kennemerland 2019
 8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 9. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Heemskerkpas'
 10. I 2019/063 Raadsmemo Jaarverslag Sociaal Team 2018
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 13 maart 2019
 13. Rondvraag en sluiting
Terug