Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie participatieraad Sociaal Domein
 6. Presentatie toelichting aard van de preventie- en toegangsopdracht
 7. Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht motie Heemskerkpas en onderzoeken coalitieakkoord Zichtbaar Beter
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023, Heel Heemskerk beweegt!
 9. I 2019/126 Mail VNG betreffende systeemfouten bij jeugdzorgorganisaties en rechtelijke macht

                  

 10. I 2019/129 Raadsmemo re-integratie kandidaten Participatiewet trede 1 en 2
 11. I 2019/136 Raadsmemo schriftelijke vragen over tegenprestaties

                  

 12. Zorgen over de jeugdzorg
 13. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 14. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 12 juni 2019
 15. Rondvraag en sluiting
Terug