Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit het RKC rapport Werk in uitvoering
 6. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland 2017
 7. 2018/163/1 Raadsmemo Jeugdzorg Plus
 8. 2018/163/2 Verzoek nietig verklaring van 3 WMO overeenkomsten Afkoop Regresrecht sinds 2015, vanwege falen en dwalen
 9. 2018/167 Raadsmemo financiële situatie van MEE
 10. 2018/172 Reactie Tata Steel hinder grafietdeeltjes Wijk aan Zee
 11. 2018/176 Raadsmemo stand van zaken recreatie en toerisme
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 14 november 2018
 14. Rondvraag en sluiting
Terug