Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 6. Raadsinitiatief "Iedereen telt mee"

                                    

 7. I 2019/022 Alliantie kinderarmoede
 8. I 2019/024 Raadsmemo Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond 2019
 9. I 2019/033 Raadsmemo startnotitie beleidsplan sociaal domein
 10. I 2019/042 Raadsmemo onderzoek heroriëntatie uitvoering Wsw en inrichting Nieuw Beschut werk
 11. I 2019/044 Raadsmemo Randstad Koopstromen 2018
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME
 14. Rondvraag en sluiting
Terug