Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019
 7. Voorstel tot vaststelling van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 ‘locatieonderzoek’ en deelopdracht 3 ‘business case’ van de bestuursopdracht ‘onderzoek realiseren klein theater’
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 10. Jeugdhulp

                  

 11. 2019/223 St. Écht Scheiden Zonder Schade; noodoproep aan raadsleden
 12. 2019/226 Raadsmemo resultaten onderzoek toekomst zwemvoorziening Beverwijk en Heemskerk
 13. 2019/233 Brief Nationale ombudsman, problematiek Wmo-hulpmiddelen
 14. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 15. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie MME van 11 september 2019

                  

 16. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019
 7. Voorstel tot vaststelling van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 ‘locatieonderzoek’ en deelopdracht 3 ‘business case’ van de bestuursopdracht ‘onderzoek realiseren klein theater’
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 10. Jeugdhulp

                  

 11. 2019/223 St. Écht Scheiden Zonder Schade; noodoproep aan raadsleden
 12. 2019/226 Raadsmemo resultaten onderzoek toekomst zwemvoorziening Beverwijk en Heemskerk
 13. 2019/233 Brief Nationale ombudsman, problematiek Wmo-hulpmiddelen
 14. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 15. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie MME van 11 september 2019

                  

 16. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019
 7. Voorstel tot vaststelling van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 ‘locatieonderzoek’ en deelopdracht 3 ‘business case’ van de bestuursopdracht ‘onderzoek realiseren klein theater’
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 10. Jeugdhulp

                  

 11. 2019/223 St. Écht Scheiden Zonder Schade; noodoproep aan raadsleden
 12. 2019/226 Raadsmemo resultaten onderzoek toekomst zwemvoorziening Beverwijk en Heemskerk
 13. 2019/233 Brief Nationale ombudsman, problematiek Wmo-hulpmiddelen
 14. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 15. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie MME van 11 september 2019

                  

 16. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019
 7. Voorstel tot vaststelling van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 ‘locatieonderzoek’ en deelopdracht 3 ‘business case’ van de bestuursopdracht ‘onderzoek realiseren klein theater’
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 10. Jeugdhulp

                  

 11. 2019/223 St. Écht Scheiden Zonder Schade; noodoproep aan raadsleden
 12. 2019/226 Raadsmemo resultaten onderzoek toekomst zwemvoorziening Beverwijk en Heemskerk
 13. 2019/233 Brief Nationale ombudsman, problematiek Wmo-hulpmiddelen
 14. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 15. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie MME van 11 september 2019

                  

 16. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019
 7. Voorstel tot vaststelling van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 ‘locatieonderzoek’ en deelopdracht 3 ‘business case’ van de bestuursopdracht ‘onderzoek realiseren klein theater’
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 10. Jeugdhulp

                  

 11. 2019/223 St. Écht Scheiden Zonder Schade; noodoproep aan raadsleden
 12. 2019/226 Raadsmemo resultaten onderzoek toekomst zwemvoorziening Beverwijk en Heemskerk
 13. 2019/233 Brief Nationale ombudsman, problematiek Wmo-hulpmiddelen
 14. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 15. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie MME van 11 september 2019

                  

 16. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019
 7. Voorstel tot vaststelling van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 ‘locatieonderzoek’ en deelopdracht 3 ‘business case’ van de bestuursopdracht ‘onderzoek realiseren klein theater’
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 10. Jeugdhulp

                  

 11. 2019/223 St. Écht Scheiden Zonder Schade; noodoproep aan raadsleden
 12. 2019/226 Raadsmemo resultaten onderzoek toekomst zwemvoorziening Beverwijk en Heemskerk
 13. 2019/233 Brief Nationale ombudsman, problematiek Wmo-hulpmiddelen
 14. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 15. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie MME van 11 september 2019

                  

 16. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.