Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2018
 6. Raadsmemo Verward gedrag
 7. Raadsmemo antwoorden schriftelijke vragen Rookvrije sportverenigingen
 8. Raadsmemo Jaarverslag Leerplicht 2017-2018
 9. Raadsmemo beantwoording vragen fractie Heemskerk Lokaal inzake mediabericht ‘daling aantal mensen in de schuldsanering baart zorgen’
 10. Raadsmemo Samenwerking Beverwijk en Heemskerk met beheer en exploitatie sportaccomodaties
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 17 oktober 2018
 13. Rondvraag en sluiting
Terug