Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan- en beheerplan
 6. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 7. Raadsmemo locatie De Velst
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie en plan van aanpak Regionale Energiestrategie Noord-Holland
 9. Motie auto's te gast
 10. I 2019/127 Raadsmemo rapport enquête bereikbaarheid centrum
 11. I 2019/128 Raadsmemo onderzoek buurtbus
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 13 juni 2019
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan- en beheerplan
 6. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 7. Raadsmemo locatie De Velst
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie en plan van aanpak Regionale Energiestrategie Noord-Holland
 9. Motie auto's te gast
 10. I 2019/127 Raadsmemo rapport enquête bereikbaarheid centrum
 11. I 2019/128 Raadsmemo onderzoek buurtbus
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 13 juni 2019
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan- en beheerplan
 6. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 7. Raadsmemo locatie De Velst
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie en plan van aanpak Regionale Energiestrategie Noord-Holland
 9. Motie auto's te gast
 10. I 2019/127 Raadsmemo rapport enquête bereikbaarheid centrum
 11. I 2019/128 Raadsmemo onderzoek buurtbus
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 13 juni 2019
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan- en beheerplan
 6. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 7. Raadsmemo locatie De Velst
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie en plan van aanpak Regionale Energiestrategie Noord-Holland
 9. Motie auto's te gast
 10. I 2019/127 Raadsmemo rapport enquête bereikbaarheid centrum
 11. I 2019/128 Raadsmemo onderzoek buurtbus
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 13 juni 2019
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan- en beheerplan
 6. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 7. Raadsmemo locatie De Velst
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie en plan van aanpak Regionale Energiestrategie Noord-Holland
 9. Motie auto's te gast
 10. I 2019/127 Raadsmemo rapport enquête bereikbaarheid centrum
 11. I 2019/128 Raadsmemo onderzoek buurtbus
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 13 juni 2019
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan- en beheerplan
 6. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 7. Raadsmemo locatie De Velst
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie en plan van aanpak Regionale Energiestrategie Noord-Holland
 9. Motie auto's te gast
 10. I 2019/127 Raadsmemo rapport enquête bereikbaarheid centrum
 11. I 2019/128 Raadsmemo onderzoek buurtbus
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 13 juni 2019
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.