Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 8 woningen tussen de Rijkstraatweg en de Botter acker
 6. I 2019/051 Raadsmemo eventuele verplaatsing manege De Schimmelkroft/ Oosterweg
 7. Presentatie plan van aanpak Klimaatadaptatie
 8. Voorstel tot het instemmen met het stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 9. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 10. Voorstel om de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie vast te stellen
 11. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forests'
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 17 januari 2019

 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 8 woningen tussen de Rijkstraatweg en de Botter acker
 6. I 2019/051 Raadsmemo eventuele verplaatsing manege De Schimmelkroft/ Oosterweg
 7. Presentatie plan van aanpak Klimaatadaptatie
 8. Voorstel tot het instemmen met het stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 9. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 10. Voorstel om de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie vast te stellen
 11. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forests'
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 17 januari 2019

 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 8 woningen tussen de Rijkstraatweg en de Botter acker
 6. I 2019/051 Raadsmemo eventuele verplaatsing manege De Schimmelkroft/ Oosterweg
 7. Presentatie plan van aanpak Klimaatadaptatie
 8. Voorstel tot het instemmen met het stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 9. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 10. Voorstel om de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie vast te stellen
 11. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forests'
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 17 januari 2019

 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 8 woningen tussen de Rijkstraatweg en de Botter acker
 6. I 2019/051 Raadsmemo eventuele verplaatsing manege De Schimmelkroft/ Oosterweg
 7. Presentatie plan van aanpak Klimaatadaptatie
 8. Voorstel tot het instemmen met het stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 9. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 10. Voorstel om de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie vast te stellen
 11. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forests'
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 17 januari 2019

 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 8 woningen tussen de Rijkstraatweg en de Botter acker
 6. I 2019/051 Raadsmemo eventuele verplaatsing manege De Schimmelkroft/ Oosterweg
 7. Presentatie plan van aanpak Klimaatadaptatie
 8. Voorstel tot het instemmen met het stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 9. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 10. Voorstel om de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie vast te stellen
 11. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forests'
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 17 januari 2019

 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 8 woningen tussen de Rijkstraatweg en de Botter acker
 6. I 2019/051 Raadsmemo eventuele verplaatsing manege De Schimmelkroft/ Oosterweg
 7. Presentatie plan van aanpak Klimaatadaptatie
 8. Voorstel tot het instemmen met het stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 9. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 10. Voorstel om de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie vast te stellen
 11. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forests'
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 17 januari 2019

 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.