Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie woningbouwopgave en plancapaciteit
 6. Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter)
 7. Voorstel tot het bekrachtigen van de besluiten van 10 juli 2018 waarbij de bezwaren tegen het Beeldkwaliteitsplan Oosterweg niet-ontvankelijk zijn verklaard
 8. 2018/197 Raadsmemo besluitvorming herstructureringsproject Debora Bakelaan, "De Slotvrouwe"
 9. Motie 'Geen fijnstof op evenementenlocaties'
 10. Status werkgroep Marquette
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 6 december 2018
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie woningbouwopgave en plancapaciteit
 6. Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter)
 7. Voorstel tot het bekrachtigen van de besluiten van 10 juli 2018 waarbij de bezwaren tegen het Beeldkwaliteitsplan Oosterweg niet-ontvankelijk zijn verklaard
 8. 2018/197 Raadsmemo besluitvorming herstructureringsproject Debora Bakelaan, "De Slotvrouwe"
 9. Motie 'Geen fijnstof op evenementenlocaties'
 10. Status werkgroep Marquette
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 6 december 2018
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie woningbouwopgave en plancapaciteit
 6. Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter)
 7. Voorstel tot het bekrachtigen van de besluiten van 10 juli 2018 waarbij de bezwaren tegen het Beeldkwaliteitsplan Oosterweg niet-ontvankelijk zijn verklaard
 8. 2018/197 Raadsmemo besluitvorming herstructureringsproject Debora Bakelaan, "De Slotvrouwe"
 9. Motie 'Geen fijnstof op evenementenlocaties'
 10. Status werkgroep Marquette
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 6 december 2018
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie woningbouwopgave en plancapaciteit
 6. Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter)
 7. Voorstel tot het bekrachtigen van de besluiten van 10 juli 2018 waarbij de bezwaren tegen het Beeldkwaliteitsplan Oosterweg niet-ontvankelijk zijn verklaard
 8. 2018/197 Raadsmemo besluitvorming herstructureringsproject Debora Bakelaan, "De Slotvrouwe"
 9. Motie 'Geen fijnstof op evenementenlocaties'
 10. Status werkgroep Marquette
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 6 december 2018
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie woningbouwopgave en plancapaciteit
 6. Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter)
 7. Voorstel tot het bekrachtigen van de besluiten van 10 juli 2018 waarbij de bezwaren tegen het Beeldkwaliteitsplan Oosterweg niet-ontvankelijk zijn verklaard
 8. 2018/197 Raadsmemo besluitvorming herstructureringsproject Debora Bakelaan, "De Slotvrouwe"
 9. Motie 'Geen fijnstof op evenementenlocaties'
 10. Status werkgroep Marquette
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 6 december 2018
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie woningbouwopgave en plancapaciteit
 6. Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter)
 7. Voorstel tot het bekrachtigen van de besluiten van 10 juli 2018 waarbij de bezwaren tegen het Beeldkwaliteitsplan Oosterweg niet-ontvankelijk zijn verklaard
 8. 2018/197 Raadsmemo besluitvorming herstructureringsproject Debora Bakelaan, "De Slotvrouwe"
 9. Motie 'Geen fijnstof op evenementenlocaties'
 10. Status werkgroep Marquette
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 6 december 2018
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.