Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie Stationsomgeving
 6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 8. 2018/169 Raadsmemo stand van zaken projecten (woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties en openbare ruimte) per ultimo derde kwartaal 2018
 9. 2018/170 Raadsmemo bedrijfsvestigingen op bedrijventerrein De Trompet
 10. 2018/175 Raadsmemo infrastructuur elektrische auto's
 11. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 15 november 2018
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie Stationsomgeving
 6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 8. 2018/169 Raadsmemo stand van zaken projecten (woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties en openbare ruimte) per ultimo derde kwartaal 2018
 9. 2018/170 Raadsmemo bedrijfsvestigingen op bedrijventerrein De Trompet
 10. 2018/175 Raadsmemo infrastructuur elektrische auto's
 11. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 15 november 2018
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie Stationsomgeving
 6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 8. 2018/169 Raadsmemo stand van zaken projecten (woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties en openbare ruimte) per ultimo derde kwartaal 2018
 9. 2018/170 Raadsmemo bedrijfsvestigingen op bedrijventerrein De Trompet
 10. 2018/175 Raadsmemo infrastructuur elektrische auto's
 11. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 15 november 2018
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie Stationsomgeving
 6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 8. 2018/169 Raadsmemo stand van zaken projecten (woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties en openbare ruimte) per ultimo derde kwartaal 2018
 9. 2018/170 Raadsmemo bedrijfsvestigingen op bedrijventerrein De Trompet
 10. 2018/175 Raadsmemo infrastructuur elektrische auto's
 11. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 15 november 2018
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie Stationsomgeving
 6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 8. 2018/169 Raadsmemo stand van zaken projecten (woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties en openbare ruimte) per ultimo derde kwartaal 2018
 9. 2018/170 Raadsmemo bedrijfsvestigingen op bedrijventerrein De Trompet
 10. 2018/175 Raadsmemo infrastructuur elektrische auto's
 11. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 15 november 2018
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie Stationsomgeving
 6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 8. 2018/169 Raadsmemo stand van zaken projecten (woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties en openbare ruimte) per ultimo derde kwartaal 2018
 9. 2018/170 Raadsmemo bedrijfsvestigingen op bedrijventerrein De Trompet
 10. 2018/175 Raadsmemo infrastructuur elektrische auto's
 11. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 15 november 2018
 14. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.