Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Voorstel tot het extern zetten beheer en exploitatie van sportaccommodaties
  6. 2018/082 Bestuursverslag 2017 van Stichting OPO IJmond
  7. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  8. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie SDO van 13 juni 2018
  9. Rondvraag en sluiting
Terug