Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de najaarsnota 2017
 6. Voorstel tot het intrekken Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heemskerk 2010
 7. Brief over financiële situatie OEZA
 8. Vastgestelde jaar- en begrotingsstukken RAUM
 9. Memo eerste halfjaarrapportage IJmondWerkt!
 10. Statushouders
 11. Memo resultaten cliënt ervaringsonderzoek
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Verslag van de openbare vergadering van de commissie SDO van 20 september 2017
 14. Rondvraag en sluiting
Terug