Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie van de GGD over suïcidepreventie (bij jongeren)
 6. Voorstel tot het instemmen met de Voortgang vangnetregeling en verantwoording verbeterplan 2017
 7. 2018/033 Raadsmemo resultaten burgeronderzoek Heemskerk 2017
 8. 2018/044 Uitvoeringsagenda Jeugd 2018
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie SDO van 10 januari 2018
 11. Vaststellen van het Verslag van de openbare raadsbrede vergadering van 11 april 2018
 12. Rondvraag en sluiting
Terug