Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling Agenda
  3. Beknopt overzicht IJmondcommissie van 18 april 2017
  4. Spreekrecht burgers
  5. Terugkoppeling uit de regiegroep IJmond van 11 september jl.
  6. Regionale cultuurvisie
  7. Sluiting
  8. kennismaking met de directeur van HVC, de heer Van Steensel
  9. Presentatie door ROVER over de Kennemerlijn
Terug