Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie door bureau Buhrs van het creatief concept (inclusief nieuw logo en huisstijl) voor Recreatie & Toerisme Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 7. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 8. Memo klachtenafhandeling RegioRijder (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 9. Nulmeting toerisme en recreatie in Heemskerk 2017 (doorgeleid door Liberaal Heemskerk)
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie door bureau Buhrs van het creatief concept (inclusief nieuw logo en huisstijl) voor Recreatie & Toerisme Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 7. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 8. Memo klachtenafhandeling RegioRijder (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 9. Nulmeting toerisme en recreatie in Heemskerk 2017 (doorgeleid door Liberaal Heemskerk)
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie door bureau Buhrs van het creatief concept (inclusief nieuw logo en huisstijl) voor Recreatie & Toerisme Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 7. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 8. Memo klachtenafhandeling RegioRijder (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 9. Nulmeting toerisme en recreatie in Heemskerk 2017 (doorgeleid door Liberaal Heemskerk)
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie door bureau Buhrs van het creatief concept (inclusief nieuw logo en huisstijl) voor Recreatie & Toerisme Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 7. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 8. Memo klachtenafhandeling RegioRijder (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 9. Nulmeting toerisme en recreatie in Heemskerk 2017 (doorgeleid door Liberaal Heemskerk)
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie door bureau Buhrs van het creatief concept (inclusief nieuw logo en huisstijl) voor Recreatie & Toerisme Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 7. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 8. Memo klachtenafhandeling RegioRijder (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 9. Nulmeting toerisme en recreatie in Heemskerk 2017 (doorgeleid door Liberaal Heemskerk)
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie door bureau Buhrs van het creatief concept (inclusief nieuw logo en huisstijl) voor Recreatie & Toerisme Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 7. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 8. Memo klachtenafhandeling RegioRijder (doorgeleid door Liberaal Heemskerk en GroenLinks)
 9. Nulmeting toerisme en recreatie in Heemskerk 2017 (doorgeleid door Liberaal Heemskerk)
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.