Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 december 2016
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 9. Voorstel tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen aan het Ministerie van Economische Zaken
 10. Voorstel tot het opheffen van de vertrouwelijkheid met betrekking tot een aantal documenten aangaande de Broekpolder
 11. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 12. Voorstel tot opname uit de bestemmingsreserve 'Toerisme en Recreatie promotie en ondersteuning' ten behoeve van Toeristische Marketing Heemskerk
 13. Voorstel tot een besluit over de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 'Effectiviteit in sturing op verbonden partijen'
 14. Voorstel voor het vaststellen van het 'Best Value Procurement principe’ als basis voor de procedure met betrekking tot de verkoop van het monumentale pand Kerklaan 1
 15. Motie uitstel verhuizing Culturele Cirkel (toegevoegd)

  Motie van de fractie Liberaal Heemskerk

 16. Motie stop afbraak cultuur Heemskerk (toegevoegd)

  Motie van fractie GroenLinks

Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 december 2016
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 9. Voorstel tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen aan het Ministerie van Economische Zaken
 10. Voorstel tot het opheffen van de vertrouwelijkheid met betrekking tot een aantal documenten aangaande de Broekpolder
 11. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 12. Voorstel tot opname uit de bestemmingsreserve 'Toerisme en Recreatie promotie en ondersteuning' ten behoeve van Toeristische Marketing Heemskerk
 13. Voorstel tot een besluit over de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 'Effectiviteit in sturing op verbonden partijen'
 14. Voorstel voor het vaststellen van het 'Best Value Procurement principe’ als basis voor de procedure met betrekking tot de verkoop van het monumentale pand Kerklaan 1
 15. Motie uitstel verhuizing Culturele Cirkel (toegevoegd)

  Motie van de fractie Liberaal Heemskerk

 16. Motie stop afbraak cultuur Heemskerk (toegevoegd)

  Motie van fractie GroenLinks

Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 december 2016
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 9. Voorstel tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen aan het Ministerie van Economische Zaken
 10. Voorstel tot het opheffen van de vertrouwelijkheid met betrekking tot een aantal documenten aangaande de Broekpolder
 11. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 12. Voorstel tot opname uit de bestemmingsreserve 'Toerisme en Recreatie promotie en ondersteuning' ten behoeve van Toeristische Marketing Heemskerk
 13. Voorstel tot een besluit over de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 'Effectiviteit in sturing op verbonden partijen'
 14. Voorstel voor het vaststellen van het 'Best Value Procurement principe’ als basis voor de procedure met betrekking tot de verkoop van het monumentale pand Kerklaan 1
 15. Motie uitstel verhuizing Culturele Cirkel (toegevoegd)

  Motie van de fractie Liberaal Heemskerk

 16. Motie stop afbraak cultuur Heemskerk (toegevoegd)

  Motie van fractie GroenLinks

Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 december 2016
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 9. Voorstel tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen aan het Ministerie van Economische Zaken
 10. Voorstel tot het opheffen van de vertrouwelijkheid met betrekking tot een aantal documenten aangaande de Broekpolder
 11. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 12. Voorstel tot opname uit de bestemmingsreserve 'Toerisme en Recreatie promotie en ondersteuning' ten behoeve van Toeristische Marketing Heemskerk
 13. Voorstel tot een besluit over de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 'Effectiviteit in sturing op verbonden partijen'
 14. Voorstel voor het vaststellen van het 'Best Value Procurement principe’ als basis voor de procedure met betrekking tot de verkoop van het monumentale pand Kerklaan 1
 15. Motie uitstel verhuizing Culturele Cirkel (toegevoegd)

  Motie van de fractie Liberaal Heemskerk

 16. Motie stop afbraak cultuur Heemskerk (toegevoegd)

  Motie van fractie GroenLinks

Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 december 2016
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 9. Voorstel tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen aan het Ministerie van Economische Zaken
 10. Voorstel tot het opheffen van de vertrouwelijkheid met betrekking tot een aantal documenten aangaande de Broekpolder
 11. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 12. Voorstel tot opname uit de bestemmingsreserve 'Toerisme en Recreatie promotie en ondersteuning' ten behoeve van Toeristische Marketing Heemskerk
 13. Voorstel tot een besluit over de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 'Effectiviteit in sturing op verbonden partijen'
 14. Voorstel voor het vaststellen van het 'Best Value Procurement principe’ als basis voor de procedure met betrekking tot de verkoop van het monumentale pand Kerklaan 1
 15. Motie uitstel verhuizing Culturele Cirkel (toegevoegd)

  Motie van de fractie Liberaal Heemskerk

 16. Motie stop afbraak cultuur Heemskerk (toegevoegd)

  Motie van fractie GroenLinks

Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 december 2016
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 9. Voorstel tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen aan het Ministerie van Economische Zaken
 10. Voorstel tot het opheffen van de vertrouwelijkheid met betrekking tot een aantal documenten aangaande de Broekpolder
 11. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 12. Voorstel tot opname uit de bestemmingsreserve 'Toerisme en Recreatie promotie en ondersteuning' ten behoeve van Toeristische Marketing Heemskerk
 13. Voorstel tot een besluit over de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 'Effectiviteit in sturing op verbonden partijen'
 14. Voorstel voor het vaststellen van het 'Best Value Procurement principe’ als basis voor de procedure met betrekking tot de verkoop van het monumentale pand Kerklaan 1
 15. Motie uitstel verhuizing Culturele Cirkel (toegevoegd)

  Motie van de fractie Liberaal Heemskerk

 16. Motie stop afbraak cultuur Heemskerk (toegevoegd)

  Motie van fractie GroenLinks

Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.