Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de afval- en grondstoffenverordening 2019
 13. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondbeleid gemeente Heemskerk
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 15. Voorstel tot extra financiering Veilig Thuis Kennemerland 2019
 16. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondprijsbeleid
 17. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 18. Motie 'Heemskerkpas'
 19. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Jeugdlintje'
 20. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Verruiming openingstijden zon- en feestdagen 'voor wie dat wil'
 21. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de afval- en grondstoffenverordening 2019
 13. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondbeleid gemeente Heemskerk
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 15. Voorstel tot extra financiering Veilig Thuis Kennemerland 2019
 16. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondprijsbeleid
 17. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 18. Motie 'Heemskerkpas'
 19. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Jeugdlintje'
 20. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Verruiming openingstijden zon- en feestdagen 'voor wie dat wil'
 21. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de afval- en grondstoffenverordening 2019
 13. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondbeleid gemeente Heemskerk
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 15. Voorstel tot extra financiering Veilig Thuis Kennemerland 2019
 16. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondprijsbeleid
 17. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 18. Motie 'Heemskerkpas'
 19. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Jeugdlintje'
 20. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Verruiming openingstijden zon- en feestdagen 'voor wie dat wil'
 21. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de afval- en grondstoffenverordening 2019
 13. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondbeleid gemeente Heemskerk
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 15. Voorstel tot extra financiering Veilig Thuis Kennemerland 2019
 16. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondprijsbeleid
 17. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 18. Motie 'Heemskerkpas'
 19. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Jeugdlintje'
 20. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Verruiming openingstijden zon- en feestdagen 'voor wie dat wil'
 21. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de afval- en grondstoffenverordening 2019
 13. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondbeleid gemeente Heemskerk
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 15. Voorstel tot extra financiering Veilig Thuis Kennemerland 2019
 16. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondprijsbeleid
 17. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 18. Motie 'Heemskerkpas'
 19. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Jeugdlintje'
 20. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Verruiming openingstijden zon- en feestdagen 'voor wie dat wil'
 21. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de afval- en grondstoffenverordening 2019
 13. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondbeleid gemeente Heemskerk
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 15. Voorstel tot extra financiering Veilig Thuis Kennemerland 2019
 16. Voorstel tot het vastellen van de nota Grondprijsbeleid
 17. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 18. Motie 'Heemskerkpas'
 19. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Jeugdlintje'
 20. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Verruiming openingstijden zon- en feestdagen 'voor wie dat wil'
 21. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.