Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 december 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de pilot intensivering re-integratie kandidaten 50+ers
 9. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsmatige en financiële consequenties uit de Septembercirculaire 2017
 10. Voorstel tot vaststellen van Archiefverordening Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het intrekken van de brandbeveiligingsverordening 2012
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2018
 13. Motie Blauwe Zone Bachplein
 14. Motie Kinderpardon
 15. Motie Ondersteuning Tata Steel
 16. Motie Infrastructuur elektrische auto’s
 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 december 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de pilot intensivering re-integratie kandidaten 50+ers
 9. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsmatige en financiële consequenties uit de Septembercirculaire 2017
 10. Voorstel tot vaststellen van Archiefverordening Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het intrekken van de brandbeveiligingsverordening 2012
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2018
 13. Motie Blauwe Zone Bachplein
 14. Motie Kinderpardon
 15. Motie Ondersteuning Tata Steel
 16. Motie Infrastructuur elektrische auto’s
 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 december 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de pilot intensivering re-integratie kandidaten 50+ers
 9. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsmatige en financiële consequenties uit de Septembercirculaire 2017
 10. Voorstel tot vaststellen van Archiefverordening Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het intrekken van de brandbeveiligingsverordening 2012
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2018
 13. Motie Blauwe Zone Bachplein
 14. Motie Kinderpardon
 15. Motie Ondersteuning Tata Steel
 16. Motie Infrastructuur elektrische auto’s
 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 december 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de pilot intensivering re-integratie kandidaten 50+ers
 9. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsmatige en financiële consequenties uit de Septembercirculaire 2017
 10. Voorstel tot vaststellen van Archiefverordening Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het intrekken van de brandbeveiligingsverordening 2012
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2018
 13. Motie Blauwe Zone Bachplein
 14. Motie Kinderpardon
 15. Motie Ondersteuning Tata Steel
 16. Motie Infrastructuur elektrische auto’s
 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 december 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de pilot intensivering re-integratie kandidaten 50+ers
 9. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsmatige en financiële consequenties uit de Septembercirculaire 2017
 10. Voorstel tot vaststellen van Archiefverordening Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het intrekken van de brandbeveiligingsverordening 2012
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2018
 13. Motie Blauwe Zone Bachplein
 14. Motie Kinderpardon
 15. Motie Ondersteuning Tata Steel
 16. Motie Infrastructuur elektrische auto’s
 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 december 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de pilot intensivering re-integratie kandidaten 50+ers
 9. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsmatige en financiële consequenties uit de Septembercirculaire 2017
 10. Voorstel tot vaststellen van Archiefverordening Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het intrekken van de brandbeveiligingsverordening 2012
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2018
 13. Motie Blauwe Zone Bachplein
 14. Motie Kinderpardon
 15. Motie Ondersteuning Tata Steel
 16. Motie Infrastructuur elektrische auto’s
 17. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.