Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Voor de stukken die besproken zijn, kunt u terecht in het raadsinformatiesysteem.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Lijst van ingekomen stukken
 7. Voorstel tot de benoeming van de leden voor de commissies ABV, SDO en FFE, de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 9. Voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van drie parkeerplaatsen op het garageplein nabij de Jan Lighthartstraat nr. 469
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Oosterweg
 13. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 14. Voorstel tot het verlenen van politiek verlof aan de griffier en het opstarten van de werving van een nieuwe (interim-)griffier
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Lijst van ingekomen stukken
 7. Voorstel tot de benoeming van de leden voor de commissies ABV, SDO en FFE, de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 9. Voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van drie parkeerplaatsen op het garageplein nabij de Jan Lighthartstraat nr. 469
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Oosterweg
 13. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 14. Voorstel tot het verlenen van politiek verlof aan de griffier en het opstarten van de werving van een nieuwe (interim-)griffier
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Lijst van ingekomen stukken
 7. Voorstel tot de benoeming van de leden voor de commissies ABV, SDO en FFE, de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 9. Voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van drie parkeerplaatsen op het garageplein nabij de Jan Lighthartstraat nr. 469
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Oosterweg
 13. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 14. Voorstel tot het verlenen van politiek verlof aan de griffier en het opstarten van de werving van een nieuwe (interim-)griffier
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Lijst van ingekomen stukken
 7. Voorstel tot de benoeming van de leden voor de commissies ABV, SDO en FFE, de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 9. Voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van drie parkeerplaatsen op het garageplein nabij de Jan Lighthartstraat nr. 469
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Oosterweg
 13. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 14. Voorstel tot het verlenen van politiek verlof aan de griffier en het opstarten van de werving van een nieuwe (interim-)griffier
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Lijst van ingekomen stukken
 7. Voorstel tot de benoeming van de leden voor de commissies ABV, SDO en FFE, de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020
 9. Voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van drie parkeerplaatsen op het garageplein nabij de Jan Lighthartstraat nr. 469
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Oosterweg
 13. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 14. Voorstel tot het verlenen van politiek verlof aan de griffier en het opstarten van de werving van een nieuwe (interim-)griffier
 15. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.