Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 juni, 1 juli en 4 juli 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht uitwerking motie Heemskerkpas en onderzoeken coalitieakkoord ‘Zichtbaar Beter’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Regeling delegaten en mandaten gemeenteraad 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023, Heel Heemskerk beweegt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 15. Voorstel tot het vast stellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 16. Motie oproep Tweede en Eerste Kamer om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm

                                       

 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 juni, 1 juli en 4 juli 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht uitwerking motie Heemskerkpas en onderzoeken coalitieakkoord ‘Zichtbaar Beter’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Regeling delegaten en mandaten gemeenteraad 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023, Heel Heemskerk beweegt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 15. Voorstel tot het vast stellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 16. Motie oproep Tweede en Eerste Kamer om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm

                                       

 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 juni, 1 juli en 4 juli 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht uitwerking motie Heemskerkpas en onderzoeken coalitieakkoord ‘Zichtbaar Beter’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Regeling delegaten en mandaten gemeenteraad 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023, Heel Heemskerk beweegt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 15. Voorstel tot het vast stellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 16. Motie oproep Tweede en Eerste Kamer om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm

                                       

 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 juni, 1 juli en 4 juli 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht uitwerking motie Heemskerkpas en onderzoeken coalitieakkoord ‘Zichtbaar Beter’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Regeling delegaten en mandaten gemeenteraad 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023, Heel Heemskerk beweegt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 15. Voorstel tot het vast stellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 16. Motie oproep Tweede en Eerste Kamer om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm

                                       

 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 juni, 1 juli en 4 juli 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht uitwerking motie Heemskerkpas en onderzoeken coalitieakkoord ‘Zichtbaar Beter’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Regeling delegaten en mandaten gemeenteraad 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023, Heel Heemskerk beweegt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 15. Voorstel tot het vast stellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 16. Motie oproep Tweede en Eerste Kamer om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm

                                       

 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 juni, 1 juli en 4 juli 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht uitwerking motie Heemskerkpas en onderzoeken coalitieakkoord ‘Zichtbaar Beter’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Regeling delegaten en mandaten gemeenteraad 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023, Heel Heemskerk beweegt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
 15. Voorstel tot het vast stellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied)
 16. Motie oproep Tweede en Eerste Kamer om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm

                                       

 17. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.