Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergadering van 28 juni, 4 juli en 5 juli 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2018
 9. Voorstel tot het instellen van commissies, het benoemen van leden
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 11. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 12. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 13. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 14. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden voor het gebouw aan de A. Verherentstraat
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergadering van 28 juni, 4 juli en 5 juli 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2018
 9. Voorstel tot het instellen van commissies, het benoemen van leden
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 11. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 12. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 13. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 14. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden voor het gebouw aan de A. Verherentstraat
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergadering van 28 juni, 4 juli en 5 juli 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2018
 9. Voorstel tot het instellen van commissies, het benoemen van leden
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 11. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 12. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 13. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 14. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden voor het gebouw aan de A. Verherentstraat
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergadering van 28 juni, 4 juli en 5 juli 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2018
 9. Voorstel tot het instellen van commissies, het benoemen van leden
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 11. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 12. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 13. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 14. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden voor het gebouw aan de A. Verherentstraat
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergadering van 28 juni, 4 juli en 5 juli 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2018
 9. Voorstel tot het instellen van commissies, het benoemen van leden
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 11. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 12. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 13. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 14. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden voor het gebouw aan de A. Verherentstraat
 15. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergadering van 28 juni, 4 juli en 5 juli 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2018
 9. Voorstel tot het instellen van commissies, het benoemen van leden
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2018-2021
 11. Voorstel tot een m.e.r-beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (bouw van 24 woningen)
 12. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een verzoek om omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 13. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels Richtlijnen beeldkwaliteit herstructureringsgebied Debora Bakelaan
 14. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden voor het gebouw aan de A. Verherentstraat
 15. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.