Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 31 oktober en 5 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2020
 11. Voorstel tot plaatsing sport- en speelattributen Graaf Willem II laan, Graaf van Aremberglaan en Jonkheer de Hertainglaan
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de financiële effecten voortkomend uit de Septembercirculaire 2019

                  

 16. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019

                  

 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020

                  

 19. Motie Veiligheid
 20. Motie Plantenbakken in het centrum
 21. Moties Klimaat
 22. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 31 oktober en 5 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2020
 11. Voorstel tot plaatsing sport- en speelattributen Graaf Willem II laan, Graaf van Aremberglaan en Jonkheer de Hertainglaan
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de financiële effecten voortkomend uit de Septembercirculaire 2019

                  

 16. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019

                  

 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020

                  

 19. Motie Veiligheid
 20. Motie Plantenbakken in het centrum
 21. Moties Klimaat
 22. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 31 oktober en 5 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2020
 11. Voorstel tot plaatsing sport- en speelattributen Graaf Willem II laan, Graaf van Aremberglaan en Jonkheer de Hertainglaan
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de financiële effecten voortkomend uit de Septembercirculaire 2019

                  

 16. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019

                  

 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020

                  

 19. Motie Veiligheid
 20. Motie Plantenbakken in het centrum
 21. Moties Klimaat
 22. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 31 oktober en 5 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2020
 11. Voorstel tot plaatsing sport- en speelattributen Graaf Willem II laan, Graaf van Aremberglaan en Jonkheer de Hertainglaan
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de financiële effecten voortkomend uit de Septembercirculaire 2019

                  

 16. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019

                  

 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020

                  

 19. Motie Veiligheid
 20. Motie Plantenbakken in het centrum
 21. Moties Klimaat
 22. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 31 oktober en 5 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2020
 11. Voorstel tot plaatsing sport- en speelattributen Graaf Willem II laan, Graaf van Aremberglaan en Jonkheer de Hertainglaan
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de financiële effecten voortkomend uit de Septembercirculaire 2019

                  

 16. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019

                  

 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020

                  

 19. Motie Veiligheid
 20. Motie Plantenbakken in het centrum
 21. Moties Klimaat
 22. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 31 oktober en 5 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2020
 11. Voorstel tot plaatsing sport- en speelattributen Graaf Willem II laan, Graaf van Aremberglaan en Jonkheer de Hertainglaan
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de financiële effecten voortkomend uit de Septembercirculaire 2019

                  

 16. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019

                  

 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020

                  

 19. Motie Veiligheid
 20. Motie Plantenbakken in het centrum
 21. Moties Klimaat
 22. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.