Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en de programma Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer
 6. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en instemmen met de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 7. Voorstel tot het instemmen van de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 8. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2016 IJmond Werkt!
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2016 en instemmen met de begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en het instemmen met de ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 11. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2016 en het instemmen met de begroting 2018 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
 12. Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25 Gemeentewet van de bij het concept-raadsbesluit tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve
 13. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland
 14. Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota 2017
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en de programma Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer
 6. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en instemmen met de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 7. Voorstel tot het instemmen van de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 8. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2016 IJmond Werkt!
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2016 en instemmen met de begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en het instemmen met de ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 11. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2016 en het instemmen met de begroting 2018 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
 12. Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25 Gemeentewet van de bij het concept-raadsbesluit tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve
 13. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland
 14. Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota 2017
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en de programma Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer
 6. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en instemmen met de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 7. Voorstel tot het instemmen van de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 8. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2016 IJmond Werkt!
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2016 en instemmen met de begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en het instemmen met de ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 11. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2016 en het instemmen met de begroting 2018 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
 12. Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25 Gemeentewet van de bij het concept-raadsbesluit tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve
 13. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland
 14. Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota 2017
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en de programma Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer
 6. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en instemmen met de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 7. Voorstel tot het instemmen van de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 8. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2016 IJmond Werkt!
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2016 en instemmen met de begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en het instemmen met de ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 11. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2016 en het instemmen met de begroting 2018 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
 12. Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25 Gemeentewet van de bij het concept-raadsbesluit tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve
 13. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland
 14. Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota 2017
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en de programma Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer
 6. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en instemmen met de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 7. Voorstel tot het instemmen van de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 8. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2016 IJmond Werkt!
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2016 en instemmen met de begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en het instemmen met de ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 11. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2016 en het instemmen met de begroting 2018 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
 12. Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25 Gemeentewet van de bij het concept-raadsbesluit tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve
 13. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland
 14. Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota 2017
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en de programma Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer
 6. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en instemmen met de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 7. Voorstel tot het instemmen van de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 8. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2016 IJmond Werkt!
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2016 en instemmen met de begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en het instemmen met de ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 11. Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2016 en het instemmen met de begroting 2018 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
 12. Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25 Gemeentewet van de bij het concept-raadsbesluit tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve
 13. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland
 14. Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota 2017
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.