Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Mozaïek Jos Stam als symbool voor de respectvolle samenleving
 12. Voorstel tot vaststellen van de MRA agenda van de IJmond
 13. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Mozaïek Jos Stam als symbool voor de respectvolle samenleving
 12. Voorstel tot vaststellen van de MRA agenda van de IJmond
 13. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Mozaïek Jos Stam als symbool voor de respectvolle samenleving
 12. Voorstel tot vaststellen van de MRA agenda van de IJmond
 13. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Mozaïek Jos Stam als symbool voor de respectvolle samenleving
 12. Voorstel tot vaststellen van de MRA agenda van de IJmond
 13. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Mozaïek Jos Stam als symbool voor de respectvolle samenleving
 12. Voorstel tot vaststellen van de MRA agenda van de IJmond
 13. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Mozaïek Jos Stam als symbool voor de respectvolle samenleving
 12. Voorstel tot vaststellen van de MRA agenda van de IJmond
 13. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.