Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 26 september 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening- en Controleprotocol van de gemeente Heemskerk 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019
 12. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit de nota van aanbevelingen quick scan 'opvolging moties' van de Rekenkamercommissie Heemskerk

                                       

 13. Voorstel tot het wijzigen van de commissiesamenstelling van de raad
 14. Voorstel tot het benoemen van de heer R. Vlieland als commissielid
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale cultuurvisie 1.0
 16. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan 2019
 17. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Debora Bakelaan
 18. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 26 september 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening- en Controleprotocol van de gemeente Heemskerk 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019
 12. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit de nota van aanbevelingen quick scan 'opvolging moties' van de Rekenkamercommissie Heemskerk

                                       

 13. Voorstel tot het wijzigen van de commissiesamenstelling van de raad
 14. Voorstel tot het benoemen van de heer R. Vlieland als commissielid
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale cultuurvisie 1.0
 16. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan 2019
 17. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Debora Bakelaan
 18. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 26 september 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening- en Controleprotocol van de gemeente Heemskerk 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019
 12. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit de nota van aanbevelingen quick scan 'opvolging moties' van de Rekenkamercommissie Heemskerk

                                       

 13. Voorstel tot het wijzigen van de commissiesamenstelling van de raad
 14. Voorstel tot het benoemen van de heer R. Vlieland als commissielid
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale cultuurvisie 1.0
 16. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan 2019
 17. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Debora Bakelaan
 18. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 26 september 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening- en Controleprotocol van de gemeente Heemskerk 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019
 12. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit de nota van aanbevelingen quick scan 'opvolging moties' van de Rekenkamercommissie Heemskerk

                                       

 13. Voorstel tot het wijzigen van de commissiesamenstelling van de raad
 14. Voorstel tot het benoemen van de heer R. Vlieland als commissielid
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale cultuurvisie 1.0
 16. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan 2019
 17. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Debora Bakelaan
 18. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 26 september 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening- en Controleprotocol van de gemeente Heemskerk 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019
 12. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit de nota van aanbevelingen quick scan 'opvolging moties' van de Rekenkamercommissie Heemskerk

                                       

 13. Voorstel tot het wijzigen van de commissiesamenstelling van de raad
 14. Voorstel tot het benoemen van de heer R. Vlieland als commissielid
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale cultuurvisie 1.0
 16. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan 2019
 17. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Debora Bakelaan
 18. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 26 september 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening- en Controleprotocol van de gemeente Heemskerk 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019
 12. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit de nota van aanbevelingen quick scan 'opvolging moties' van de Rekenkamercommissie Heemskerk

                                       

 13. Voorstel tot het wijzigen van de commissiesamenstelling van de raad
 14. Voorstel tot het benoemen van de heer R. Vlieland als commissielid
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale cultuurvisie 1.0
 16. Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeleidsplan 2019
 17. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Debora Bakelaan
 18. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.