De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. 2020/026 Bericht regiegroep IJmond
 7. 2020/045 Memo Plan van aanpak Taskforce
 8. 2020/039 Concept agenda en bijlagen MRA Regiegroep van 3 april 2020
 9. 2020/041 Raadsmemo Decembercirculaire
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 14 januari 2020
 12. Rondvraag en sluiting
Terug