De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2019
 7. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Doorontwikkeling Burgerkracht
 8. I 2019/279 Raadsmemo vermogensplanning
 9. I 2019/285 Raadsmemo tarieven gemeentelijke begraafplaatsen ten opzichte van andere gemeenten
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 3 december 2019
 12. Rondvraag en sluiting
Terug