De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Termijnagenda
  6. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer Digitale dienstverlening Heemskerk
  7. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2019
  8. Voorstel met betrekking tot de Jaarstukken 2019 en de Ontwerpprogrammabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
  9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  10. Rondvraag en sluiting
Terug