Agendapunten

  1. Opening
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling Omgevingsvisie Heemskerk 2040
  4. Sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 12 januari 2021

Terug