Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Burgerinitiatief 20 prefab woningen Mozartstraat
 7. Motie ‘Meer Bomen Nu’ (incl. korte presentatie)
 8. Verordening duurzaamheidslening
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie RWD van 3 december 2020
 11. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 21 januari 2021

Terug