De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Evaluatie Structuurvisie 2020
 7. I 2019/302 Raadsmemo Regionaal OV-toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie RWD van 16 januari 2020
 10. Rondvraag en sluiting
 11. WOK2 A8/A9
Terug