Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de Raadsbrede Commissie van 9 april 2020
  4. Voorstel inzake de Samenwerking Verbinding A8-A9
  5. Voorstel tot het vaststellen van de Kern van de Visie, Omgevingsvisie Heemskerk 2040
  6. Schorsing

Video van de openbare raadsbrede commissievergadering van 12 mei 2020

Terug