De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de Raadsbrede Commissie van 9 april 2020
  4. Voorstel inzake de Samenwerking Verbinding A8-A9
  5. Voorstel tot het vaststellen van de Kern van de Visie, Omgevingsvisie Heemskerk 2040
  6. Schorsing
Terug