De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

  1. Heropening
  2. Voorstel tot Vaststelling van het bestemmingsplan Prof. ten Doesschatestraat 199a
  3. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget ten bedrage van 40.000 ten behoeve van het project Cornelis Geelvinckstraat en omgeving
  4. Schorsing
Terug