Agendapunten

  1. Heropening
  2. Voorstel tot Vaststelling van het bestemmingsplan Prof. ten Doesschatestraat 199a
  3. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget ten bedrage van 40.000 ten behoeve van het project Cornelis Geelvinckstraat en omgeving
  4. Schorsing

Video van de openbare raadsbrede commissievergadering van 13 mei 2020

Terug