Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststellen van de hamerstukken voor de raadsvergadering van 23 april 2020
  4. Voorstel tot het verruimen van de leencapaciteit gemeente Heemskerk ivm maatregelen coronacrisis
  5. Voorstel tot het vastellen van de Verordening Alleenrecht IJmond werkt! gemeente Heemskerk 2020
  6. Voorstel inzake aansluiting van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)
  7. Voorstel tot het verlengen van het contract met de accountant
  8. Voorstel tot het wijziging van de commissiesamenstelling commissie Algemeen Bestuur Financien (ABF), Mens Maatschappij Economie (MME), Ruimte Wonen Duurzaamheid (RWD) en de Rekenkamer
  9. Vaststellen van de verslagen van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 6 februari 2020 en de commissies ABF/MME/RWD van 10, 11, 12 maart 2020
  10. Sluiting

Video van de openbare raadsbrede commissievergadering van 9 april 2020

Terug