De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststellen van de hamerstukken voor de raadsvergadering van 23 april 2020
  4. Voorstel tot het verruimen van de leencapaciteit gemeente Heemskerk ivm maatregelen coronacrisis
  5. Voorstel tot het vastellen van de Verordening Alleenrecht IJmond werkt! gemeente Heemskerk 2020
  6. Voorstel inzake aansluiting van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)
  7. Voorstel tot het verlengen van het contract met de accountant
  8. Voorstel tot het wijziging van de commissiesamenstelling commissie Algemeen Bestuur Financien (ABF), Mens Maatschappij Economie (MME), Ruimte Wonen Duurzaamheid (RWD) en de Rekenkamer
  9. Vaststellen van de verslagen van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 6 februari 2020 en de commissies ABF/MME/RWD van 10, 11, 12 maart 2020
  10. Sluiting
Terug