De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

  1. Heropening
  2. Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie 2025 Beverwijk-Heemskerk
  3. Motie opvang vluchtelingen
  4. Motie graf Burgemeester Nielen
  5. Motie Houd Hoogovens Nederlands
  6. Sluiting
Terug