Agendapunten

  1. Heropening
  2. Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie 2025 Beverwijk-Heemskerk
  3. Motie opvang vluchtelingen
  4. Motie graf Burgemeester Nielen
  5. Motie Houd Hoogovens Nederlands
  6. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 2 juni 2020

Terug