De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 februari 2020
 5. Lijst van ingekomen stukken
 6. Lijst van toezeggingen
 7. Lijst van Moties
 8. Voorstel tot het verruimen van de leencapaciteit gemeente Heemskerk i.v.m. maatregelen coronacrisis
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Alleenrecht IJmond werkt! gemeente Heemskerk 2020
 10. Voorstel inzake aansluiting van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)
 11. Voorstel tot het verlengen van het contract met de accountant
 12. Voorstel tot het wijziging van de commissiesamenstelling commissie Algemeen Bestuur Financien (ABF), Mens Maatschappij Economie (MME), Ruimte Wonen Duurzaamheid (RWD) en de Rekenkamer
 13. Voorstel tot het continueren van de pilot Carrousel Integrale Inburgering
 14. Voorstel tot statutenwijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (SOPOIJ)
 15. Sluiting
Terug