Agendapunten

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling agenda
  4. Beëdiging wethouder
  5. Vaststelling bestemmingsplan Water acker 2
  6. Verordening doelgroepen woningbouw en Beleidsregels zelfbewoningsplicht
  7. Afscheid burgemeester Baltus
  8. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 27 mei 2021

Terug