Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 17 december 2020
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen 28 januari 2021
 9. Lijst van moties 28 januari 2021
 10. Deelname Veiligheidsregio Kennemerland aan Werkgeversvereniging SamenwerkendeVeiligheidsregio’s
 11. Regeling duurzaamheidslening
 12. Invest-MRA
 13. Omgevingsvisie Heemskerk 2040
 14. Schorsing

Video van de openbare raadsvergadering van 28 januari 2021

Terug