Agendapunten

  1. Heropening
  2. Motie Vreemd aan de Orde Uniforme Publicatie Verkiezingsuitslagen
  3. Motie Vreemd aan de Orde Vernieling Verkiezingsborden
  4. Motie Vreemd aan de Orde Bouwlocatie Breedweer
  5. Motie Vreemd aan de Orde Criteria Doelgroepenverordening
  6. Motie Vreemd aan de Orde Verwervingsstrategie Jeugdhulp
  7. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 3 mei 2021

Terug