De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 19 december 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het Vervolgonderzoek nader uitwerken scenario zwemvoorziening in Beverwijk en Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Doorontwikkeling Burgerkracht
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties 2019 met meerjarenprognose 2019-2022
 14. Sluiting
Terug