Agendapunten

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Spreekrecht burgers
  4. Vaststelling agenda
  5. Mondelinge vragen aan het college
  6. Voorstel tot het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024
  7. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 30 juni 2020

Terug