Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling verslag
  3. Ontwikkelingen Participatiewet (webinar)
  4. Luchtkwaliteit
  5. Sluiting

Video van de openbare vergadering van de ijmondcommissie van 16 juni 2020

Terug