Agendapunten

  1. Heropening
  2. Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie 2025 Beverwijk-Heemskerk
  3. Sluiting

Video van de openbare vergadering van de raadsbrede commissie van 20 mei 2020

Terug