Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2018 en intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 6. 2018/045 Kruising Maerten van Heemskerckstraat – Carel van Manderstraat
 7. 2018/052 Uitvoeringsprogramma Heemskerk 2018 Omgevingsdienst IJmond
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 8 februari 2018
 10. Vaststellen van het Verslag van de openbare raadsbrede vergadering van 12 april 2018
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2018 en intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 6. 2018/045 Kruising Maerten van Heemskerckstraat – Carel van Manderstraat
 7. 2018/052 Uitvoeringsprogramma Heemskerk 2018 Omgevingsdienst IJmond
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 8 februari 2018
 10. Vaststellen van het Verslag van de openbare raadsbrede vergadering van 12 april 2018
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2018 en intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 6. 2018/045 Kruising Maerten van Heemskerckstraat – Carel van Manderstraat
 7. 2018/052 Uitvoeringsprogramma Heemskerk 2018 Omgevingsdienst IJmond
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 8 februari 2018
 10. Vaststellen van het Verslag van de openbare raadsbrede vergadering van 12 april 2018
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2018 en intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 6. 2018/045 Kruising Maerten van Heemskerckstraat – Carel van Manderstraat
 7. 2018/052 Uitvoeringsprogramma Heemskerk 2018 Omgevingsdienst IJmond
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 8 februari 2018
 10. Vaststellen van het Verslag van de openbare raadsbrede vergadering van 12 april 2018
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2018 en intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 6. 2018/045 Kruising Maerten van Heemskerckstraat – Carel van Manderstraat
 7. 2018/052 Uitvoeringsprogramma Heemskerk 2018 Omgevingsdienst IJmond
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 8 februari 2018
 10. Vaststellen van het Verslag van de openbare raadsbrede vergadering van 12 april 2018
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2018 en intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 6. 2018/045 Kruising Maerten van Heemskerckstraat – Carel van Manderstraat
 7. 2018/052 Uitvoeringsprogramma Heemskerk 2018 Omgevingsdienst IJmond
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare commissievergadering FFE van 8 februari 2018
 10. Vaststellen van het Verslag van de openbare raadsbrede vergadering van 12 april 2018
 11. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.